Select Page

Ugunsdrošības noteikumi –  izmaiņu saturs un paskaidrojumi.

Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos Nr. 238- “Ugunsdrošības noteikumi”, mācību centrs “Personāls” organizē semināru, kur tiksiet iepazīstināti ar izmaiņu saturu un paskaidrojumiem.

Semināra pasniedzējs- Georgijs Kiseļovs.

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus valstī, semināru organizējam tiešsaistē.

Semināra norises laiks: 11.11.2020 no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 (8 akadēmiskās stundas)

:

Semināra plāns:

1. Vispārīgā daļa

2. Pienākumi ugunsgrēka gadījumā

3. Visparīgās ugnsdrošības prasības objektā, objekta teritorijā, būvobjektā.
4. Ugunsdrošības prasības inženiertīkliem:
    Elektroinstalācija, elektroiekārtas un elektroierīces
    Apkures un ventilācijas sistēmas, iekārtas un ierīces

5. Nozīmīgākās ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas:

    Ugunsdzēsības ūdensapgāde
    Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas prasības
    Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
    Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas
    Gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas
    Automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēmas.
6. Ugunsdrošības instrukcija un ugunsdrošības instruktāža

7. Ugunsdrošībā izmantojamās zīmes un signālkrāsojums

8. Evakuācijas kārtība

 

Semināra dalības maksa 40 EUR+PVN, ja no viena uzņēmuma piesakās 2 un vairāk dalībnieki tad, katram dalībniekam 10 EUR atlaide.

Jautājumi? Droši sazinieties +371 29264512 vai kaspars@persc.lv

Visi kursi