Select Page

Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei (Mūra konstrukciju būvdarbu izpildījums LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2)

Apmetumu sistēmas un apdares darbu izpildes kvalitātes novērtēšana LVS EN 13914.

Seminārs varētu interesēt: visas mūra konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

Semināra norises laiks: saskaņojot ar visiem semināra dalībniekiem.

Noklausoties tiešsaistes, klātienes vai online kursu, Jūs saņemsiet sertifikātu. (Saņemt sertifikātu var klātienē vai pa pastu).

Ieguvumi: padziļinātas zināšanas un izpratne par mūra konstrukciju būvdarbu izpildījumu saskaņā ar standartiem LVS EN 1996-1 un LVS EN 1996-2, to vietu eirokodeksu saimē, prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Kursā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

Semināra plāns:

 • Vispārīgi par kvalitāti saskaņā ar nacionālo likumdošanu un Eirokodeksiem-(Kvalitāte).
 • Atgādinājums par galvenajiem Eirokodeksu principiem.
 • Mūra konstrukciju ražošanā, būvniecībā un būvuzraudzības procesā piemērojamie normatīvi, eirokodeksi un to saimes standarti.
 • Prasības materiālu ražotājam.
 • Prasības būvdarbu izpildītājam.
 • Norādījumi darbu izpildei – galvenie principi.
 • Darbu izpildes ģeometriskās pielaides.
 • Mūrēšanas darbu dokumentēšana un darbu nodošana.
 • Apdare ar apmetumiem- Normatīvi.
 • Apdares darbu pieņemšana.
 • Praktiski piemēri.

pasniedzējs

Rihards Ābols

Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

Tiešsaistes un klātienes kursa dalības maksa 90 EUR + PVN. Lai pieteiktos, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu:

Jautājumi? Droši sazinieties +371 27845506 vai diana.busa@persc.lv

Visi kursi