Select Page

Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei (Betona un dzelzsbetona konstrukcijas)

Saskaņā ar LVS EN1992,  LVS EN 13670, LVS EN 13369 un citi piemērojami standarti).

Padziļinātais seminārs par betona konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana” ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā.

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus valstī, semināru organizējam tiešsaistē.

Seminārs varētu interesēt: Visas betona konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses, – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

Ieguvumi: padziļinātas zināšanas par betona konstrukciju standartu LVS EN 13670, tā vietu eirokodeksu saimē, prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Kursā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

Semināra norises laiks: saskaņojot ar visiem semināra dalībniekiem.

Noklausoties tiešsaistes, klātienes vai online kursu, Jūs saņemsiet sertifikātu. (Saņemt sertifikātu var klātienē vai pa pastu).

Semināra plāns:

 • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām. (Kvalitāte).
 • 6 galvenie Eirokodeksa LVS EN 1990 principi. (Atgādinājums).
 • Betona konstrukciju ražošanā, būvniecībā un būvuzraudzības procesā piemērojamie normatīvi, eirokodeksi un to saimes standarti.
 • Norādījumi par darbu izpildi un kvalitātes kontroli gan ražotnēs, gan būvlaukumā saskaņā ar LVS EN 13670 un 13369. (Prasības ražotājiem).
 • Ekspluatācijas īpašību deklarācijās atspoguļojamā informācija atkarībā no ražošanas procesa veida.
 • Norādījumi par darbu izpildi un kvalitātes kontroli gan ražotnēs, gan būvlaukumā saskaņā ar LVS EN 13670 un 13369. (Prasības būvdarbu izpildītājam).
 • Kvalitātes prasības galvenajiem būvmateriāliem, Betonam, stiegrojumam.
 • Kvalitātes prasības savienojumiem.
 • Norādījumi par darbu izpildi « EXC» klases un nepieciešamās pārbaudes
 • Būvkonstrukciju un būvdarbu izpildes pielaides
 • Operatīvās kvalitātes pārbaudes un defektu labošana
 • Darbu nodošanas process un dokumentācija praktiskai piemērošanai (Kvalitātes kontroles programma).
 • Praktiski piemēri.

pasniedzējs

Rihards Ābols

Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

Tiešsaistes un klātienes kursa dalības maksa 90 EUR + PVN. Lai pieteiktos, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu:

Jautājumi? Droši sazinieties +371 27845506 vai diana.busa@persc.lv

Visi kursi