Select Page

Personāla vadība

Pieejamie kursi

Pieejamie kursi

Komunikācijas stratēģijas darbam ar klientu un sadarbības partneriem (darba devējiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.)

Personas motivācijas veicināšana

Emocionālā inteliģence un darba ētika konsultēšanā/ konsultēšanas procesā

 

Vadītāja uzdevumi darbinieku vadība

Darbinieku atlase un ievadīšana darbā

Materiālā un nemateriālā darbinieku motivācija

 

Dialogs ar darbinieku jeb darba pārrunas ikdienā, praktiskā un emocionālā sarunas puse

Darba snieguma novērtēšana un izpildes pārraudzība

Atgriezeniskā saite kā vadītāja ikdienas darba instruments

 

Emocionālā un sociālā inteliģence

Koučinga metodes  vadītājiem

Kompetences, to pielietojums un novērtēšana

 

Vadītāja “palīginstrumenti”  darbā ar cilvēkiem

DiSC personības tipi, to noteikšana (sertificēta DiSC trenere kopš 2013.gada)

Train the trainer

 

Stresa pārvarēšana un profesionālās izdegšas mazināšana

Konfliktu risināšana un sadarbības attiecību veidošana

Interesē citi kursi? Uzraksti mums

Sazinies ar mums vai brauc ciemos!

E-pasta adrese

diana.busa@persc.lv

Juridiskā adrese

Aptiekas ielā 17a, LV-1005, Rīgā, Latvija

Kontakttālrunis

+371 27845506 (Darba dienās no 09:00 līdz 18:00)

Mācības ir pirmais solis uz panākumiem.

Apskatīt visus kursus