Select Page

Stresa pārvarēšana un profesionālās izdegšanas mazināšana

Apmācību programmas mērķis:

Apmācību mērķis ir pilnveidot sociālā darba speciālistu kompetences stresa pārvarēšanā darbavietā un sniegt zināšanas par dažādiem profilaktiskiem pasākumiem, lai izvairītos no stresa un to mazinātu. Izdegšanas sindroma pazīmes, to identificēšanas un mazināšanas iespējas. Pilnveidot zināšanas par izdegšanas sindroma pārvarēšanu

 Apmācību programmas attīstāmās kompetences:

Apmācību dalībnieki pēc kursa apgūšanas prot patstāvīgi novērtēt potenciālos profesionālā darba riskus veiksmīgai stresa pārvaldīšanai darbā; izprot savu personīgo lomu stresa simptomu identificēšanas procesā; prot pielietot efektīvas stratēģijas stresa mazināšanai.

Noderīgi uzņēmuma vadītājiem, direktoriem un uzņēmuma īpašniekiem, kā arī tiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas.

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus valstī, semināru organizējam tiešsaistē.

Semināra norises laiks:  saskaņojot ar visiem semināra dalībniekiem.

Noklausoties tiešsaistes, klātienes vai online kursu, Jūs saņemsiet sertifikātu. (Saņemt sertifikātu var klātienē vai pa pastu).

Semināra plāns:

Veselība kā profesionālās darbības pamatnosacījums:

·        profesionālais tēls;

·        veselība  – neveselība;

·        fiziskā, sociālā un garīgā veselība;

·        veselību ietekmējošie faktori.

 

Stress un profesionālā izdegšana:

·        personības iezīmes un fiziskā veselība;

·        pašefektivitāte;

·        individuālie stresa simptomi;

·        stresa simptomi organizācijas līmenī;

·        stresa veidi;

·        profesionālās idegšanas attīstības fāzes;

·        hroniska stresa sekas.

   

Veselību veicinoša uzvedība:

·        zināšanas, attieksme, prakse;

·        pārliecības (individuālās un organizācijas);

·        domāšanas kļūdas;

·        stresa pārvarēšanas stratēģijas;

·        jaunas uzvedības ieviešana.

Lai pieteiktos un uzzinātu vairāk informāciju par semināru, lūdzu aizpildiet formu:

Jautājumi? Droši sazinieties +371 27845506 vai diana.busa@persc.lv

Visi kursi