Select Page

Būvniecības procesi,

Būvuzraudzība, Praktiskā Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei (Ūdens apkures sistēmas, vēdināšanas sistēmas)  

Ūdens apkures sistēmas, vēdināšanas sistēmas.  Izbūve un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar piemērojamiem LVS EN 12599 un LVS EN 14336 standartiem.

Padziļinātais seminārs par ūdens apkures, vēdināšanas sistēmu izbūvi un nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar standartiem LVS EN 12599 un LVS EN 14336 ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā.

Seminārs varētu interesēt: ūdens apkures, vēdināšanas un dzesēšanas sistēmu izbūvē iesaistītās puses, – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

Semināra norises laiks: saskaņojot ar visiem semināra dalībniekiem.

Noklausoties tiešsaistes, klātienes vai online kursu, Jūs saņemsiet sertifikātu. (Saņemt sertifikātu var klātienē vai pa pastu).

Ieguvumi: padziļinātas zināšanas un izpratne par ūdens apkures un vēdināšanas sistēmu izbūvi saskaņā ar standartiem LVS EN 12599 un LVS EN 14336, to vietu eirokodeksu saimē, prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Kursā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

Semināra plāns:

 • Vispārīgi par kvalitāti saskaņā ar nacionālo likumdošanu un Standartiem.
 • Galvenie principi.
 • Piemērotie standarti Apkures, vēdināšanas un dzesēšanas projektēšanai.
 • Projektēšanas principi.
 • Norādījumi par darbu izpildi un kvalitāti.
 • Rekomendācijas darbu izpildei un kvalitātes kontrolei.
 • Darbu izpildes kontroles sastāvdaļas
 • (AHU) air handling unit kvalitātes kontrole.
 • Pasūtītāja norādījumi (AHU) ražošanai.
 • (AHU) Ražotāja kvalitātes kontrole.
 • Ventilācijas cauruļvadu kvalitātes kontrole.
 • Ventilācijas sistēmu pārbaude un nodošana ekspluatācijā.
 • Ūdens apkures sistēmu projektēšanas principi un izbūve.
 • Rekomendācijas apkures sistēmu būvdarbu veikšanai un kvalitātes kontrolei.
 • Dokumentēšana un darbu nodošana. Apkalpošana (Apkurei un ventilācijai).
 • Praktiski piemēri.

pasniedzējs

Rihards Ābols

Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

Tiešsaistes un klātienes kursa dalības maksa 90 EUR + PVN. Lai pieteiktos, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu:

Jautājumi? Droši sazinieties +371 27845506 vai diana.busa@persc.lv

Visi kursi