Select Page

Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei (Tērauda konstrukcijas  saskaņā ar LVS 1993)

 

Noteikti noderētu: būvdarbu vadītājiem un pasūtītājiem.

 LVS EN 1090 un citi piemērojami standarti), tai skaitā montāžas darbi,  metināšanas darbi, skrūvju savienojumi,  krāsojums.

 Padziļinātais seminārs par tērauda konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 1090 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana” ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā.

 Seminārs noderēs: visas tērauda konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses, – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

 Ieguvumi: padziļinātas zināšanas par tērauda konstrukciju standartu LVS NE 1090, tā vietu eirokodeksu saimē, prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Seminārā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

 Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus valstī, semināru organizējam tiešsaistē.

 Semināra norises laiks: saskaņojot ar visiem semināra dalībniekiem.

 Noklausoties tiešsaistes, klātienes vai online kursu, Jūs saņemsiet sertifikātu. (Saņemt sertifikātu var klātienē vai pa pastu).

 

Semināra plāns:

  • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām.
  • 6 galvenie Eirokodeksa LVS EN 1990 principi.
  • Tērauda konstrukciju ražošanā, būvniecībā un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti.
  • Norādījumi par darbu izpildi un kvalitātes kontroli gan ražotnēs, gan būvlaukumā saskaņā ar LVS EN 1090.
  • Ekspluatācijas īpašību deklarācijās atspoguļojamā informācija atkarībā no ražošanas procesa veida.
  • Kvalitātes prasības metināšanas darbiem.
  • Kvalitātes prasības skrūvētiem savienojumiem.
  • Kvalitātes prasības tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai atkarībā no vides iedarbēm.
  • Darbu nodošanas process un dokumentācija praktiskai piemērošanai (Kvalitātes kontroles programma).
  • Praktiski piemēri.

pasniedzējs

Rihards Ābols

Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

Tiešsaistes un klātienes kursa dalības maksa 90 EUR + PVN. Lai pieteiktos, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu:

Jautājumi? Droši sazinieties +371 27845506 vai diana.busa@persc.lv

Visi kursi