Select Page

Eirokodeksu un standartu lietošana jaunajā likumdošanā (LVS EN 1990 vispārīgie principi)

Būvuzraudzības plāns un darbu veicēja kvalitātes nodrošināšanas plāns.

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus valstī, semināru organizējam tiešsaistē.

Semināra norises laiks: saskaņojot ar visiem semināra dalībniekiem.

Noklausoties tiešsaistes, klātienes vai online kursu, Jūs saņemsiet sertifikātu. (Saņemt sertifikātu var klātienē vai pa pastu).

Semināra plāns:

  • Būvniecības likuma pantā būvei izvirzāmo būtisko prasību izpilde;
  • Eirokodeksa LVS EN 1990 „Basis of structural design” galveno prasību izpildes kontroli būvdarbu laikā
    (atkarībā no projektā norādītās ēkas konsekvences klases CC un drošuma līmeņa RC, tiek noteikts inspekcijas līmenis (IL) – zems (1), vidējs (2) vai augsts (3)).
  • Preču un pakalpojumu drošuma likums-> (ES) regula 2001/95/.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.156 – > (ES) regula Nr. 305/2011.
  • Ēku būvnoteikumi:
  • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām (Kvalitāte).

Būvniecības un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti.

Eirokodeksa LVS EN 1990 “Basis of structural design” pamatprincipi.

Konsekvences klases, drošuma līmeņi, to piemērošana.

Darbu izpildes kontroles sastāvdaļas: Darbu izpildes klases, Inspekcijas līmeņi, pielaižu klases.

Prasības būvuzraudzības plānam.

Prasības Būvdarbu veicēja kvalitātes nodrošināšanas plānam.

Vispārīgo būvnoteikumu prasību izpilde.

Citi saistītie normatīvi, standarti darbu izpildei un prasības izmantojamajiem materiāliem.

Dokumentācija praktiskai piemērošanai.

Praktiski piemēri.

pasniedzējs

Rihards Ābols

Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

Tiešsaistes un klātienes kursa dalības maksa 100 EUR + PVN. Lai pieteiktos, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu:

Jautājumi? Droši sazinieties +371 27845506 vai diana.busa@persc.lv

Visi kursi